Witamy! Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto!

Regulamin

Regulamin serwisu
Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym INTEROKAZJE.pl

Korzystanie z serwisu ogłoszeń INTEROKAZJE.pl oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
INTEROKAZJE.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
zgodność usług i towarów z opisem,
prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
Zakaz powielania ogłoszeń w danej kategorji (maksymalnie 2 ogłoszenia).
Użytkownicy, chcący umieszczać adresy internetowe swoich stron internetowych (linki), oraz ogłoszenia posiadające cechy firmowych ogłoszeń reklamowych, mogą umieszczać je jako płatne reklamy w postaci graficznej w dziale "Reklama". Wymaga to uzgodnień z administratorem serwisu INTEROKAZJE.pl
Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.


INTEROKAZJEk.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.

Płatności